Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Incasso : werkwijze : officiŽle ingebrekestelling

Een schrijven gericht aan de klant, waarbij deze laatste wordt aangemaand om de nog
openstaande facturen alsnog te betalen, en wordt verwittigd, dat bij gebreke aan tijdige
betaling tot dagvaarding zal worden overgegaan.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor