Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Incasso : werkwijze : behandeling bij de inleidende zitting

A. Bij verstek

Indien de verwerende partij niet verschijnt op de inleidende zitting wordt een verstekvonnis gevorderd en in principe bekomen.

B. Op tegenspraak

Indien de tegenpartij wel aanwezig is op de inleidende zitting kunnen zich diverse situaties voordoen :
- Regeling ter zitting
Partijen komen tot een akkoord, al dan niet met maandelijkse afbetalingen, hetgeen in een vonnis bekrachtigd wordt.
- Kort uitstel
Tegenpartij heeft steeds de mogelijkheid om de zaak op korte termijn (1 maand) te laten uitstellen teneinde de overtuigingsstukken na te zien en aan de hand daarvan de zaak uiteindelijk te betwisten, dan wel tot een akkoord te komen op de volgende zitting, akkoord dat bekrachtigd wordt door de Rechter.
-Betwisting
Indien er terechte argumenten worden opgeworpen door tegenpartij, bvb. tijdig en gegrond protest van de factuur, gebrekkige levering, niet gepresteerde doch gefactureerde prestaties Ö dienen er conclusies te worden uitgewisseld.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor