Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Incasso : werkwijze : vonnis en rechtsmiddelen

Wanneer er een verstekvonnis is tussengekomen heeft tegenpartij nadat deze uitspraak
werd betekend door de Gerechtsdeurwaarder gedurende één maand de mogelijkheid
verzet aan te tekenen waardoor de zaak opnieuw en voor dezelfde Rechtbank zal worden behandeld.

Bij een vonnis op tegenspraak dat geen akkoordvonnis is heeft tegenpartij nadat deze
uitspraak werd betekend door de Gerechtsdeurwaarder gedurende één maand enkel de
mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen waardoor de zaak door een tweede Rechter
zal worden beoordeeld.

In principe zorgen deze rechtsmiddelen ervoor dat de verdere gedwongen
tenuitvoerlegging van de tussengekomen uitspraak wordt geschorst, tenzij
uitzonderingen.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor