Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Incasso : werkwijze : uitvoering van de rechterlijke beslissing

Eerst dient de 'grosse', zijnde de uitvoerbare titel van een vonnis, te worden besteld zodat deze via de Gerechtsdeurwaarder kan worden betekend aan tegenpartij.

- Deze betekening zorgt ervoor dat de termijnen voor verzet en beroep lopen en de uitspraak definitief kan worden.
- Na verloop van n maand wordt een bevel tot betaling betekend en bij gebrek aan passende reactie -lees betaling- wordt overgegaan tot gedwongen tenuitvoerlegging en invordering.
- Vooreerst zal er dan bewarend beslag worden gelegd waardoor de eventuele waardevolle goederen en/of bankrekeningen worden geblokkeerd in functie van de grootte van de vordering.
- Wanneer nog steeds geen 'vrijwillige' betaling tussenkomt wordt overgegaan tot uitvoerend beslag, zijnde de verkoop van de goederen of het effectief innen van bedragen via de bankrekening van tegenpartij.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor