Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Incasso : werkwijze : faling

Het enige wat alsdan nog mogelijk kan opduiken als hinderpaal is dat tegenpartij
schijnbaar volstrekt onvermogend is en in faling gaat.

Vervolgens dient gepoogd te worden via de aangestelde curator alsnog betaling te
bekomen hetgeen in de meeste gevallen eindigt met een 'fiscaal attest' hetgeen
boekhoudkundig nog enige waarde heeft.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor